Địa Chỉ

Số 4 Đường Đồng Nai, Phường 15, Q10 (HCM)
Tell: (08) 3 977 0193 - 3 977 0194, Fax: 3 977 0195
Hotline: 0909 992048
Email: sale@navyshop.vn
Mở cửa: 8h-21h30 tất cả các ngày
 
Thông tin liên hệ
Mở Cửa: 8h-21h30 (all days)
4 Đồng Nai, P15, Q10
0909992048
0908938232
admin@navyshop.vn